1. Inscripcions

La inscripció és oberta per a totes les Entitats que ho desitgin, mitjançant la corresponent sol·licitud d’inscripció (una per equip), presentada abans de les 19:00h del diJOUS dia 5 de desembre de 2019

Drets d’inscripció: 25,00€ per equip
Entitats aliades a l’FCBQ: la quantitat total es carregarà al compte de l’FCBQ
Entitats no aliades a l’FCBQ: el pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al núm. de compte 2100-0941-28-0200171287 i s’haurà d’enviar el comprovant de la transferència a promocio@basquetcatala.cat

2. Participants

Hi poden participar equips formats per esportistes nats l’any 2008 i posteriors, amb llicència expedida per l’FCBQ o per Entitats amb qui existeixi conveni d’homologació de llicències. No s’admetrà la participació de seleccions ni combinats.

3. Sistema de joc

L’FCBQ comunicarà el sistema de joc el dia del sorteig, un cop coneguts el nombre exacte d’equips inscrits tot reservant-se la possibilitat d’efectuar nivells. S’accepta la preinscripció de més d’un equip per Club, si bé l’FCBQ es reserva el dret d’organitzar uns partits previs entre aquests, abans i tot de la data prevista d’inici. El Trofeu esdevindrà des del dia 27 de desembre de 2019 al 4 de gener de 2020.

4. Sorteig

El sorteig dels calendaris tindrà lloc el proper dijous 12 de desembre de 2019 a les 18:00 hores a la sala d’actes de l’FCBQ, Rambla Guipúscoa 27 de Barcelona. Tots els clubs hi resten convidats.

5. Regles de Joc i Reglament

La competició es regirà per les Regles de Joc del minibàsquet i pel Reglament Jurisdiccional de l’FCBQ.

6. Arbitratges

Els partits seran dirigits per dos àrbitres i es designaran dos auxiliars de taula de l’FCBQ. Els rebuts seran abonats al 50% entre ambdós equips contendents.

7. Responsabilitat del participants

L’FCBQ no es responsabilitza dels accidents d’aquells esportistes que no disposin de la llicència federativa corresponent. Així mateix, l’FCBQ tampoc es responsabilitza de la pèrdua o robatori dels objectes que es deixin als vestidors.

8. Comitès Jurisdiccionals

Els Comitès Jurisdiccionals de l’FCBQ coneixeran dels informes emesos amb motiu de la celebració dels partit d’aquest Trofeu. El termini de presentació d’al·legacions per escrit en ocasió de fet esdevinguts en un partit, serà d’una hora, comptada des de la finalització del matx. Les citades al·legacions s’hauran de lliurar, en mà, al delegat federatiu nomenat per l’FCBQ.

9. Disposició Final

L’FCBQ es reserva el dret d’interpretar les presents Bases de Competició, així com d’establir-hi les modificacions necessàries per tal d’assolir l’èxit esportiu d’aquest Trofeu Molinet.