Bases de competició

1. Inscripcions

 La inscripció és oberta per a totes les Entitats que ho desitgin.

Sant Feliu de Llobregat: del 27-30 de desembre: Nivells A2, B, C i D

La data de termini d’inscripció serà el dia 30/11/2023 o fins exhaurir places, i la qual caldrà efectuar-se mitjançant el següent enllaç:

Drets d’inscripció:     

Entitats afiliades: 25,00€ per equip

La quantitat total es carregarà al compte de l’FCBQ.

Entitats no afiliades a l’FCBQ: 50,00€. (transferència bancària al núm. de compte 2100-0941-28-0200171287).

Granollers: del 2-4 de gener: Nivell A

Al següent enllaç trobareu la informació per realitzar la inscripció: INSCRIPCIONS

Les dates de celebració del torneig són el 2, 3 i 4 de gener de 2024, en jornada de matí i tarda. El torneig està previst per a 32 equips en categoria masculina i 24 en categoria femenina i consta d’una fase classificatòria i d’una fase final. Tots els equips jugaran sis partits de 36 minuts de durada i seran dirigits per àrbitres i auxiliars de taula de la Federació Catalana de Basquetbol.

Inscripció de l’equip al Torneig……………………………………… 220,00 € 

Opcions addicionals:

  • Dinars els 3 dies (2, 3 i 4)………………………………………36,00 € participant.
  • 2 nits hotel: entrada dimarts 2 de gener primer servei dinar, sortida dijous 4 de gener últim servei dinar……………………………….. 150,00 € participant.
  • 3 nits hotel: entrada dilluns 1 de gener primer servei sopar, sortida dijous 4 de gener últim servei dinar……………………………….. 200,00 € participant.

Per altres opcions contactar directament amb l’organització mitjançant l’adreça de correu torneignadal@cbgranollers.cat

2. Participants

 Hi poden participar equips formats per esportistes nats l’any 2012 i posteriors, amb llicència expedida per l’FCBQ o per Entitats amb qui existeixi conveni d’homologació de llicències. No s’admetrà la participació de seleccions ni combinats.

3. Sistema de joc

Cada seu comunicarà el sistema de joc realitzant, si és necessari, un sorteig un cop coneguts el nombre exacte d’equips inscrits tot reservant-se la possibilitat d’efectuar nivells.

S’accepta la preinscripció de més d’un equip per Club, si bé l’FCBQ es reserva el dret d’organitzar uns partits previs entre aquests, abans i tot de la data prevista d’inici.

4.  Sorteig

En cas que es cregui necessari, es realitzarà el sorteig dels calendaris amb data i lloc a concretar tindrà lloc i on tots els clubs hi resten convidats.

5. Regles de Joc i Reglament

 La competició es regirà per les Regles de Joc del minibàsquet i pel Reglament Jurisdiccional de l’FCBQ, tot i que poden ser modificades segons necessitats d’organització.

6. Arbitratges

Sant Feliu de Llobregat: Els partits seran dirigits per àrbitres i auxiliars de taula de l’FCBQ. El cost serà carregat a la conta del club al 50% entre ambdós equips contendents.

Granollers: el cost de l’arbitratge estarà inclòs en el preu d’inscripció

7. Responsabilitat del participants

 L’FCBQ no es responsabilitza dels accidents d’aquells esportistes que no disposin de la llicència federativa corresponent. Així mateix, l’FCBQ tampoc es responsabilitza de la pèrdua o robatori dels objectes personals.

8. Comitès Jurisdiccionals

Els Comitès Jurisdiccionals de l’FCBQ coneixeran dels informes emesos amb motiu de la celebració dels partit d’aquest Trofeu. El termini de presentació d’al·legacions per escrit en ocasió de fet esdevinguts en un partit, serà d’una hora, comptada des de la finalització del matx. Les citades al·legacions s’hauran de lliurar, en mà, al delegat federatiu nomenat per l’FCBQ.

9. Disposició Final

L’FCBQ es reserva el dret d’interpretar les presents Bases de Competició, així com d’establir-hi les modificacions necessàries per tal d’assolir l’èxit esportiu d’aquest Trofeu Molinet.